2 واحدی مستقل متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2 واحدی مستقل بجنورد شر...

شمالی

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

03/09/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 17...

جنوبی

680ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/04/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد پل...

نوبی-سن بنا 17سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 17...

جنوبی

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/02/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 17...

جنوبی

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/12/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد سی...

جنوبی

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/08/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد صم...

دو نبش جنوبی

465ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/02/1396جزئیات