2 واحدی مستقل متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2 واحدی مستقل بجنورد فر...

طبقه اول-زيربنا 147متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز

930ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/08/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد ام...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/10/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 16...

طبقه پیلوت-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 15سال

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد زا...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 10سال

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد پر...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1395جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد بس...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/08/1395جزئیات