ویلا متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

جنوبی

550ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد بجنورد شهرک...

-طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی

350ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول

210ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

500ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

410ميليون
tabesh-09159774368-

23/04/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

400ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات