ویلا متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد نیم فاز

-نما سنگ

420ميليون
tabesh-09159774368-

15/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک فرهنگی...

نوبی-سن بنا 9سال

210ميليون
محمد کرفی09153858567

07/03/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول

250ميليون
tabesh-09159774368-

12/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه اولشمالی

150ميليون
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی

180ميليون
tabesh-09159774368-

04/10/1393جزئیات

ویلا بجنورد پشت فرودگا

نوساز -قیمت متر مربع 190تومان

570ميليون
سعيد خاكشور09120220300

25/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

950ميليون
tabesh-09159774368-

12/02/1396جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

-نما سنگجنوبی

210ميليون
tabesh-09159774368-

26/11/1390جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

110ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1392جزئیات

ویلا بجنورد 17شهریور

سيستم نقشه دوطبقهشمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.5ميليارد
نرگس رادی09038171180

27/07/1395جزئیات

ویلا بجنورد خیابان جواد...

طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی-نما 221- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 800تومان

کورش صمدی09152593769

14/06/1395جزئیات