ویلا متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد روستاهای اط...

زيربنا 720متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

05832233454

13/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک فرهنگی...

زيربنا 240متر-سن بنا 1سال

185ميليون
05832233454

11/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

زيربنا 250متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ-سن بنا 10سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سيستم نقشه ویلائیشمالی-سن بنا 7سال

380ميليون
tabesh-09159774368-

14/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد فردوسی جنوب...

زيربنا 212متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال

280ميليون
املاک ایمان05832231717

06/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد فردوسی جنوب...

طبقه اول-زيربنا 212متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال

280ميليون
املاک ایمان05832231717

05/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه همکف-زيربنا 225متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.5تومان

tabesh-09159774368-

10/03/1393جزئیات

ویلا بجنورد فردوسی جنوب...

طبقه اول-زيربنا 212متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال

280ميليون
املاک ایمان05832231717

05/02/1396جزئیات

ویلا بجنورد فردوسی جنوب...

زيربنا 225متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 17سال

260ميليون
محمد بهروز09159862960

04/02/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 1070متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

22/01/1396جزئیات

ویلا بجنورد منطقه یک

طبقه همکف-زيربنا 240متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر گری- 3خوابه شمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2ميليون

1.6ميليارد
علی09155850125

13/12/1395جزئیات

ویلا بجنورد خیابان بوست...

زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

350ميليون
حسن امانی09151874686

16/11/1395جزئیات

ویلا بجنورد فردوسی جنوب...

طبقه اول-زيربنا 245متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز

300ميليون
حسین09336793832

02/09/1395جزئیات

ویلا بجنورد کوچه تاتاری...

زيربنا 264متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما 221- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 27سال

350ميليون
شقی 09151872563

31/06/1395جزئیات