ویلا متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد منطقه یک

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 5خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 0.75تومان

315ميليون
ابوالفضل یدالهی 09154552534

02/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد بولوارمعلم،...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

13ميليون
رضا عبدی09360910290

06/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

زيربنا 200متر-نما سنگ-سن بنا 3سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

27/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگشمالی-سن بنا 4سال

250ميليون
یداله وحدانی09159774368

26/08/1395جزئیات

ویلا بجنورد چهارراه است...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی-نما 221- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

300ميليون
املاک ایمان05832231717

03/04/1395جزئیات