ویلا متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد نیم فاز

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

700ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه غربی-سن بنا 1سال

tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

01/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

500ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه

165ميليون
tabesh-09159774368-

13/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-زيربنا 135مترجنوبی

tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 700تومان

700ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز

800ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

1ميليارد
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات