ویلا متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز

800ميليون
tabesh-09159774368-

16/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

550ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

02/07/1397جزئیات