ویلا متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی- نوساز

1ميليارد
tabesh-09159774368-

01/04/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

1.3ميليارد
tabesh-09159774368-

19/03/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی

1ميليارد
tabesh-09159774368-

17/03/1391جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

550ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1398جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

550ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1394جزئیات

ویلا بجنورد طالقانی شیر...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

20/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه ویلائی-نما کنیتکس- 2خوابه -سن بنا 4سال

110ميليون
tabesh-09159774368-

07/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه

tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 7سال

260ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

1.3ميليارد
tabesh-09159774368-

22/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

800ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 94متر- 2خوابه - نوساز

550ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای وکی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 5سال

tabesh-09159774368-

05/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد بربرقلعه

-طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه ویلائی

180ميليون
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

215ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

430ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 20سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

13/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد بربرقلعه

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شرقی- نوساز

450ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

800ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد 32 متری شهد...

زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائیجنوبی-سن بنا 22سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

350ميليون
املاک ایمان05832231717

19/04/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

850ميليون
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه اول-زيربنا 100متر

750ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه - نوساز

150ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات