ویلا متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد بربرقلعه

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 12سال

150ميليون
tabesh-09159774368-

16/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

13/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه - نوساز

150ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

500ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد طالقانی شیر...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

20/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای وکی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 5سال

160ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

260ميليون
tabesh-09159774368-

28/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه غربی- نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

22/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

160ميليون
tabesh-09159774368-

22/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

215ميليون
tabesh-09159774368-

06/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

430ميليون
tabesh-09159774368-

23/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

105ميليون
tabesh-09159774368-

03/05/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

02/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد محمدعلی پهل...

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه غربی-سن بنا 4سال

5.5ميليون
هاشم رضایی09153862502

02/08/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 1خوابه شرقی-سن بنا 4سال

42ميليون
tabesh-09159774368-

01/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

190ميليون
عظیمی09157554348

14/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

16/04/1393جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه ویلائی-نما کنیتکس- 2خوابه -سن بنا 4سال

110ميليون
tabesh-09159774368-

07/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

340ميليون
tabesh-09159774368-

31/02/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

02/09/1392جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

11/10/1395جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

24/07/1393جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

-طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی

100ميليون
tabesh-09159774368-

16/04/1391جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

240ميليون
tabesh-09159774368-

07/11/1393جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

220ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1394جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-نما سنگ- 3خوابه

250ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1391جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 7سال

150ميليون
tabesh-09159774368-

08/09/1391جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

240ميليون
tabesh-09159774368-

14/10/1392جزئیات

ویلا زمینهای مالکین

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

290ميليون
tabesh-09159774368-

08/12/1391جزئیات

ویلا بجنورد روستای برج

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 0.02تومان

10ميليون
رضا طالبی09153864070

26/08/1395جزئیات

ویلا بجنورد میدان جوادی...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما 221- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 800تومان

145ميليون
کورش صمدی32251590

07/06/1395جزئیات