ویلا متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 3سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

08/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

31/04/1392جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 20سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

27/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 55متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه غربی-سن بنا 12سال

37ميليون
tabesh-09159774368-

25/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

زيربنا 65متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

60ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه شرقی-سن بنا 1سال

70ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه -سن بنا 12سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

30/10/1393جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه ویلائی

55ميليون
tabesh-09159774368-

06/02/1393جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

65ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1395جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه -سن بنا 2سال

70ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1395جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 12سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1394جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

55ميليون
tabesh-09159774368-

03/10/1395جزئیات