ویلایی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد کمربندی م...

املاک ایمان05832231717

19/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

قیمت متر مربع 2ميليون

740ميليون
املاک ایمان05832231717

16/01/1396جزئیات