ویلایی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 400متر-نما 3سانتی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/10/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

-طبقه کل بنا-زيربنا 380متر-نما آجرسفالشرقی غربی

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

07/08/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه همکف-زيربنا 260متر-نما ندارد-سن بنا 20سال

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/07/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

زيربنا 290متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 5سال

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

02/07/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

زيربنا 283متر-نما ندارد-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

640ميليون
املاک ایمان05832231717

27/05/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

زيربنا 407متر-قیمت متر مربع 1ميليون

املاک ایمان05832231717

10/05/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

-زيربنا 232متر

700ميليون
املاک ایمان05832231717

17/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 1000متر-سن بنا 10سال

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 205متر-نما ندارد- 3خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.9ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/11/1396جزئیات

ویلایی بجنورد میدان خرم...

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد میدان خرم...

طبقه همکف-زيربنا 220متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 15سال

280ميليون
املاک ایمان05832231717

31/03/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 500متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10ميليون

10ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/12/1395جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 220متر-قیمت متر مربع 2.4ميليون

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/11/1395جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه همکف-زيربنا 500متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 8خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.25ميليارد
املاک ایمان05832231717

16/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه همکف-زيربنا 275متر-نما آجرسفال- 3خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3ميليون

825ميليون
املاک ایمان05832231717

18/05/1395جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 210متر- 4خوابه -سن بنا 25سال

900ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات