ویلایی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 400متر-نما 3سانتی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/10/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

-طبقه کل بنا-زيربنا 380متر-نما آجرسفالشرقی غربی

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

07/08/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه همکف-زيربنا 260متر-نما ندارد-سن بنا 20سال

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/07/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

زيربنا 290متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 5سال

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

02/07/1397جزئیات