ویلایی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد کمربندی م...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 20سال

1.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

-زيربنا 200متر

1.2ميليون
املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 25سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما 3سانتی- 4خوابه دو نبش جنوبی شرقی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.06ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 190متر-نما سکوریت- 3خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

410ميليون
املاک ایمان05832231717

07/09/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سن بنا 30سال

550ميليون
املاک ایمان05832231717

27/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

زيربنا 200متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.2تومان

460ميليون
املاک ایمان05832231717

15/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

28/04/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

13/09/1396جزئیات

ویلایی بجنورد خ شهید به...

-زيربنا 180متر

220ميليون
املاک ایمان05832231717

15/01/1396جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 870تومان

261ميليون
املاک ایمان05832231717

16/12/1395جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

340ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات