ویلایی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما 3سانتی- 4خوابه دو نبش جنوبی شرقی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.06ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 185متر-نما آجرسفال- 3خوابه -سن بنا 10سال

40م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه کل بنا-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آهنی قدیمی-نما آجرسفال- 3خوابه -سن بنا 20سال

12م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/07/1396جزئیات