ویلایی متراژ بين 100 تا 120 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

875ميليون
املاک ایمان05832231717

15/07/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امامرضا 1...

طبقه همکف-زيربنا 157متر-سن بنا 12سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

24/06/1397جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

340ميليون
املاک ایمان05832231717

13/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 175متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

املاک ایمان05832231717

13/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 175متر-سيستم نقشه کلنگی- 3خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

724ميليون
املاک ایمان05832231717

03/03/1397جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

زيربنا 158متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

280ميليون
املاک ایمان05832231717

13/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

زيربنا 160مترجنوبی-قیمت متر مربع 1.6ميليون

208ميليون
املاک ایمان05832231717

03/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد بلوار معل...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-نما سنگجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 1ميليون

360ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1396جزئیات