ویلایی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1تومان

3.6ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-نما 3سانتی- 3خوابه دوبر شرقی غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1ميليون

340ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

زيربنا 150متر- 5خوابه -سن بنا 30سال

161ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

زيربنا 140متر-نما سیمان سفید-قیمت متر مربع 1.2ميليون

220ميليون
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 22سال

500ميليون
املاک ایمان05832231717

06/08/1396جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 1ميليون

250ميليون
املاک ایمان05832231717

27/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

-زيربنا 140متر

50م رهن
املاک ایمان05832231717

30/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد خ شهید به...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 900تومان

330ميليون
املاک ایمان05832231717

09/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.65تومان

220ميليون
املاک ایمان05832231717

03/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر

900ميليون
املاک ایمان05832231717

26/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد شهرک فرهن...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

210ميليون
املاک ایمان05832231717

08/09/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

-طبقه اول-زيربنا 145متر

300ميليون
املاک ایمان05832231717

17/10/1396جزئیات