ویلایی متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 116متر-سن بنا 7سال

600ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1397جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال

املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

500ميليون
املاک ایمان05832231717

28/09/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

200ميليون
املاک ایمان05832231717

09/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

880ميليون
املاک ایمان05832231717

18/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

260ميليون
املاک ایمان05832231717

16/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سن بنا 9سال

170ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

زيربنا 106متر- 2خوابه

260ميليون
املاک ایمان05832231717

14/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 113متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی شرقی-سن بنا 22سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

370ميليون
املاک ایمان05832231717

05/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سن بنا 15سال

230ميليون
املاک ایمان05832231717

17/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

زيربنا 110متر-سن بنا 30سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

02/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد نظامی6

-زيربنا 125مترجنوبی

260ميليون
املاک ایمان05832231717

08/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

550ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1396جزئیات