ویلایی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

230ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

ویلایی بجنورد امام خمین...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شرقی-سن بنا 30سال

200ميليون
املاک ایمان05832231717

27/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

-زيربنا 100متر

300ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

ویلایی بجنورد 17 شهریور...

-زيربنا 100متر

365ميليون
املاک ایمان05832231717

27/06/1396جزئیات

ویلایی بجنورد تختی

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

195ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

زيربنا 100مترشمالی-سن بنا 18سال

300ميليون
املاک ایمان05832231717

22/07/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی غ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما ندارد-سن بنا 20سال

355ميليون
املاک ایمان05832231717

23/01/1397جزئیات

ویلایی بجنورد 32متری شه...

زيربنا 95متر-سيستم نقشه کلنگی- 2خوابه -سن بنا 18سال

200ميليون
املاک ایمان05832231717

28/04/1396جزئیات

ویلایی بجنورد کمربندی م...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 8سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

17/02/1396جزئیات

ویلایی بجنورد طالقانی ش...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سن بنا 25سال

200ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات