منزل ویلایی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

منزل ویلایی طالقانی غر...

5خوابه

10م رهن 2.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

منزل ویلایی طالقانی غر...

4خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

2خوابه

35م رهن
املاک مرتضوی09155843116

02/12/1394جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میرز...

1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

-سيستم نقشه ویلائی

60م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/06/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

5خوابه

20م رهن 5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد فردو...

سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/04/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

7خوابه

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد کمرب...

3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.575ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

مالی-قیمت متر مربع 1.5ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شریع...

9خوابه

2م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/08/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1395جزئیات