منزل ویلایی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

منزل ویلایی طالقانی شر...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/07/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد نادر...

-زيربنا 195متر

15م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شریع...

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 4سال

50م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/05/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

زيربنا 200متر- 3خوابه

10م رهن 1.1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی

5م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

26/04/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه

5م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میرز...

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال

30م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1395جزئیات