ملک تجاری مسکونی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه زیرزمین-زيربنا 140مترجنوبی- نوساز

8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه زیرزمین-زيربنا 140مترجنوبی- نوساز

8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1394جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

20/02/1395جزئیات