ملک تجاری مسکونی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 96متر-سن بنا 15سال

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائیجنوبی-قیمت متر مربع 12ميليون

3.18ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه همکف-زيربنا 100متردو نبش جنوبی- نوساز

5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/06/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 96متر-سن بنا 15سال

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/02/1395جزئیات