مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 60ميليون

700ميليون
املاک ایمان05832231717

11/04/1398جزئیات

مغازه چمران

قیمت متر مربع کارشناسي

املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

3ميليارد
املاک ایمان05832231717

02/03/1398جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

400ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

550ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

500ميليون
tabesh-09159774368-

19/03/1393جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 20ميليون

300م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/03/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

4ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 15ميليون

550ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

170ميليون
املاک ایمان05832231717

09/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

2.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ش...

2.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 21ميليون

1.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/01/1398جزئیات

مغازه طالقانی شرقی

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

350ميليون
tabesh-09159774368-

22/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

سن بنا 20سال

950ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

1ميليارد
05832233454

10/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

450ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

400ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

350ميليون
tabesh-09159774368-

06/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 9تومان

350ميليون
املاک ایمان05832231717

03/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 15ميليون

املاک ایمان05832231717

29/10/1397جزئیات

مغازه شهید بهشتی شمالی...

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

27/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

مغازه 17شهریور شمالی

قیمت متر مربع 12.5ميليون

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات