مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد زمینهای ما...

20م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

5م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

1ميليارد رهن
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

7م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

100م رهن 7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

2م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/09/1395جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد مالکین

tabesh-09159774368-

11/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

جنوبی

6م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

tabesh-09159774368-

03/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

5م رهن 900ت اجاره
tabesh-09159774368-

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

5م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

40م رهن
املاک مرتضوی09155843116

28/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

1م رهن 150ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

100م رهن 6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

10م رهن 7.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

24م رهن 140ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد منطقه گلست...

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

50م رهن 6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوارمدرس

50م رهن 10م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

12/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

65ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

24م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

08/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

1م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

املاک ایمان05832231717

29/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف

5م رهن 1.6م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد زایشگاه

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد هاشیه جاده...

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

4م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد کوی پلیس

5م رهن 6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

دو ممر

100م رهن 25م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

10م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

25/10/1392جزئیات

مغازه بجنورد قیام شمالی...

7م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/12/1394جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

15م رهن 3.5م اجاره
tabesh-09159774368-

11/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

3م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

11/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

املاک ایمان05832231717

06/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

3م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

شمالی

50م رهن 1.2ت اجاره
املاک ایمان05832231717

19/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه شما...

2م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

20م رهن 5.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-طبقه اول

750ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1396جزئیات