مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

12/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

60م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

60م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/10/1394جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

160م رهن 9م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

25م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

5م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

50م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-طبقه زیرزمین

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

30م رهن 5م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

15م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

جنوبی

50م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1م رهن 1ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

20م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

20م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

1ميليارد رهن
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

7م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

100م رهن 7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

2م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/09/1395جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد مالکین

tabesh-09159774368-

11/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

جنوبی

6م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

tabesh-09159774368-

03/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

5م رهن 900ت اجاره
tabesh-09159774368-

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

5م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

1م رهن 150ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

100م رهن 6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

24م رهن 140ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد منطقه گلست...

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

50م رهن 6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوارمدرس

50م رهن 10م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

21/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

12/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

65ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

24م رهن 150ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

08/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

1م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

املاک ایمان05832231717

29/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف

5م رهن 1.6م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد زایشگاه

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد هاشیه جاده...

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین

5م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

4م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات