مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

قیمت متر مربع 30ميليون

100م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

20/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد خیابان 17 ...

10م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/10/1384جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

10م رهن 20ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/10/1384جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1م رهن 1ت اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد قیام

- 3خوابه شمالی

2م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

16/08/1398جزئیات

مغازه طالقانی غربی

3م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

مغازه امیریه شمالی

-طبقه همکف

2م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

3م رهن 350ت اجاره
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

مغازه 17شهریور جنوبی

20م رهن 2.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

50م رهن 8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

10م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

املاک ایمان05832231717

04/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

20م رهن 7.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-طبقه زیرزمین

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد بسیج

50م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد بسیج

50م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

40م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/03/1398جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

-طبقه زیرزمین

3م رهن 20م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1398جزئیات

مغازه امام خمینی شرقی

100م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

مغازه فردوسی

10م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

30م رهن 2.8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد زایشگاه

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

قیمت متر مربع 20ميليون

300م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

20م رهن 4.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

100م رهن 5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد امیریه شما...

300م رهن
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی شما...

50م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد سید جمال ا...

3م رهن 15م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/01/1398جزئیات

مغازه 17شهریور جنوبی

15م رهن 2.9م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد سبزه میدان...

نوساز

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

3م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1398جزئیات

مغازه شریعتی شمالی

12م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

املاک مرتضوی09155843116

23/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/12/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-طبقه زیرزمین

10م رهن 1.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

20م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

10م رهن 3.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه شریعتی شمالی

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

مغازه بسیج

املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

مالی- نوساز

5م رهن 2م اجاره
محمدی09150065611

25/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد چمران

05832233454

18/11/1397جزئیات