مغازه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد صندل اباد

زيربنا 200متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 900ت اجاره
05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 185متر

10م رهن 3.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 200متر

25م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

-طبقه همکف-زيربنا 185متر

25م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 180متر

15م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 200متر

املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 200متر

5م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 200متر

30م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/05/1396جزئیات