مغازه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه همکف-زيربنا 155متر-قیمت متر مربع 30ميليون

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/12/1397جزئیات