مغازه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1-سن بنا 4

4رهن 4اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-قیمت متر مربع 5

7
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات