مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 140متر

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 13ميليون

املاک ایمان05832231717

27/07/1396جزئیات

مغازه اسفراین طالقان

زيربنا 127متر-سيستم نقشه نیم‌دوبلکسشمالی- نوساز

440ميليون
شمس09153723629

08/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 126متر

3ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/11/1395جزئیات