مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد خیابان چمر...

زيربنا 150متر-سن بنا 2سال

20م رهن 1.7ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

30م رهن 11ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 140متر

املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- نوساز

7م اجاره
املاک ایمان05832231717

19/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

-طبقه همکف-زيربنا 140متر

5م رهن 1.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

-طبقه همکف-زيربنا 130متر

10م رهن 1.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر

10م رهن 1.3م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

-زيربنا 140متر

1م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

20م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

مغازه برنجی جنب

زيربنا 140متر-سن بنا 3سال

4م رهن 10ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

26/05/1395جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 130متر

6م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات