مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد 32متری شهد...

-طبقه همکف-زيربنا 130متر-نما سنگ

50م رهن 5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 130متر

50م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد خیابان چمر...

زيربنا 150متر-سن بنا 2سال

20م رهن 1.7ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

30م رهن 11ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

20/01/1398جزئیات