مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1

1رهن 3اجاره
tabesh-09159774368-

24/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1

املاک ایمان05832231717

16/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

5رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

مغازه ?

-زيربنا 1

املاک مرتضوی09155843116

10/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1-سن بنا 2

2رهن 1اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

3رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1397جزئیات