مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد بافت قدیم ...

-زيربنا 140متر

1م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

24/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 140متر

املاک ایمان05832231717

16/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 140متر

50م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-زيربنا 130متر

املاک مرتضوی09155843116

10/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد خیابان چمر...

زيربنا 150متر-سن بنا 2سال

20م رهن 1.7ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

30م رهن 11ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1397جزئیات