مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 114متر

3.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

31/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه اول-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 124متر

11ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/09/1397جزئیات