مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 120متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 124متر

11ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 125متر- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 118متر

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه اول-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 120متر

املاک ایمان05832231717

23/01/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 112متر

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1395جزئیات