مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-قیمت متر مربع 3

3
املاک ایمان05832231717

25/02/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

26/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

3
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

3
املاک ایمان05832231717

11/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1

3
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1

3
املاک ایمان05832231717

12/06/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

5
tabesh-09159774368-

19/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 1

2
املاک ایمان05832231717

07/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

1
املاک ایمان05832231717

25/09/1398جزئیات