مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 120متر

20م رهن 3.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 120متر

50م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/09/1397جزئیات