مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد ?

-طبقه نیم طبقه-زيربنا 1- ?

3رهن 3اجاره
املاک ایمان05832231717

15/02/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1

املاک ایمان05832231717

02/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

3رهن 6اجاره
املاک ایمان05832231717

23/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3

5رهن 5اجاره
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1

5رهن 8اجاره
املاک ایمان05832231717

24/09/1397جزئیات