مغازه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد زمینهای ول...

-زيربنا 100متر

400ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1396جزئیات

مغازه 32متری پارک شهر

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سن بنا 10سال

3.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات