مغازه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوار معلم...

-طبقه همکف-زيربنا 89متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

25/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

-زيربنا 100متر

5م رهن 1م اجاره
tabesh-09159774368-

16/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 80متر

10م رهن 1.6م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 85متر

428ميليون
املاک ایمان05832231717

19/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 90متر-نما کامپوزیت

املاک ایمان05832231717

03/11/1395جزئیات