مغازه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

3
املاک ایمان05832231717

29/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 8

3رهن 3اجاره
املاک ایمان05832231717

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 8

7رهن 6اجاره
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 9

2رهن 3اجاره
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1

4
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

مغازه ?

-طبقه همکف-زيربنا 8

5رهن 5اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات