مغازه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد زمینهای ول...

-زيربنا 100متر

400ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1396جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-طبقه همکف-زيربنا 81متر

50م رهن 5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 92متر

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 90متر

50م رهن 5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/09/1397جزئیات