مغازه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 92متر

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 90متر

50م رهن 5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

-زيربنا 100متر-نما سنگ

10م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

12/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 90متر

9م اجاره
املاک ایمان05832231717

31/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

5م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- نوساز

50م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

08/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

20م رهن 2.85م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

5م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 100متر

10م رهن 2.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

-زيربنا 100متر

5م رهن 1م اجاره
tabesh-09159774368-

16/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

-زيربنا 80متر

7م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/03/1396جزئیات