مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه سوم-زيربنا 55متر-سن بنا 20سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 75متر

10م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/10/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-زيربنا 70متر

3م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 52متر-سن بنا 5سال

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

-طبقه همکف-زيربنا 70متر

45م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر

7م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 55متر

20م رهن 4.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 3خوابه - نوساز

املاک ایمان05832231717

30/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 70متر

50م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 60متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

10م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

-زيربنا 55متر

2م رهن 300ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

-طبقه همکف-زيربنا 70متر

15م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

11/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 75متر

2.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه برنجی جنب

زيربنا 70متر-سن بنا 3سال

2م رهن 5ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

26/05/1395جزئیات

مغازه بجنورد خیابان 17 ...

طبقه همکف-زيربنا 55متر- نوساز

50م رهن 100ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/04/1395جزئیات