مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 6- 3خوابه - ?

املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 6-سن بنا 1

2رهن 5اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/05/1398جزئیات

مغازه ?

-زيربنا 7

1رهن 4اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/04/1398جزئیات

مغازه ?

-زيربنا 6

1رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/05/1398جزئیات

مغازه ?

-زيربنا 7

1رهن 4اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 6

2
املاک مرتضوی09155843116

11/03/1398جزئیات

مغازه ?

-زيربنا 7

3رهن 8اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

مغازه ?

-طبقه همکف-زيربنا 5-سن بنا 5

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات