مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 25ميليون

املاک ایمان05832231717

31/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 14متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

28/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه دوم-زيربنا 27متر***-قیمت متر مربع 25ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

12/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

2.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

09/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-طبقه همکف-زيربنا 24متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

19/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 40متر

20م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

طبقه دوم-زيربنا 14متر-قیمت متر مربع 24ميليون

املاک ایمان05832231717

16/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 14ميليون

532ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 14ميليون

532ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

زيربنا 25متر- نوساز

05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 19متر- نوساز

170ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

زيربنا 16متر-سن بنا 3سال

1.4ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

زيربنا 38متر- نوساز

380ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 30متر-سن بنا 7سال

800ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 25متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

550ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

200ميليون
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 16متر

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد میدان کارگ...

زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 30ميليون

املاک مرتضوی09155843116

23/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 12متر

210ميليون
املاک ایمان05832231717

04/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 30ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

12/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

300ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

260ميليون
املاک ایمان05832231717

04/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

250ميليون
املاک ایمان05832231717

30/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه اول-زيربنا 12متر

200ميليون
املاک ایمان05832231717

07/08/1397جزئیات