مستغلات متراژ بين 170 تا 200 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مستغلات بجنورد کمربندی ...

قیمت متر مربع 6ميليون

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

سن بنا 12سال

1.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/09/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

املاک ایمان05832231717

26/05/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

-نما سنگ

1.45ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/04/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

شرقی

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات