مستغلات متراژ بين 140 تا 170 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مستغلات بجنورد امام خمی...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-قیمت متر مربع 25ميليون

10ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

مستغلات بجنورد کمربندی ...

زيربنا 220متر-سن بنا 20سال

1.35ميليارد
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

-زيربنا 1250متر

املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

زيربنا 375متر-سن بنا 20سال

2.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/08/1398جزئیات