مستغلات متراژ بين 140 تا 170 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مستغلات بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 2-قیمت متر مربع 2

1
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

مستغلات بجنورد ?

-زيربنا 2-سن بنا 2

1
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

مستغلات بجنورد ?

-زيربنا 1

املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

مستغلات بجنورد ?

-زيربنا 3-سن بنا 2

2
املاک ایمان05832231717

22/08/1398جزئیات