مستغلات متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد امام خمی...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-قیمت متر مربع 25ميليون

10ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/05/1397جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

زيربنا 375متر-سن بنا 20سال

2.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/08/1397جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

-زيربنا 1250متر

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

15/02/1397جزئیات