مستغلات متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد طالقانی ...

زيربنا 375متر-سن بنا 20سال

2.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/08/1397جزئیات