مستغلات متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد 32متری ش...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ-سن بنا 7سال

570ميليون
املاک ایمان05832231717

16/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد خیابان د...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

280ميليون
املاک ایمان05832231717

07/09/1396جزئیات

مستغلات بجنورد خیابان د...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال

2م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/04/1396جزئیات