مستغلات متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد امام خمی...

طبقه اول-زيربنا 115متردو نبش شمالی شرقی-سن بنا 2سال

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد خ شهید ب...

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما 3سانتی-سن بنا 30سال

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/04/1396جزئیات