مستغلات متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد طالقانی ...

طبقه همکف-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/10/1397جزئیات

مستغلات بجنورد 32متری ش...

طبقه اول-زيربنا 96متر-سن بنا 5سال

املاک ایمان05832231717

17/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد خ شهید ب...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سن بنا 10سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

20/08/1396جزئیات

مستغلات بجنورد 32متری ش...

طبقه اول-زيربنا 92متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

330ميليون
املاک ایمان05832231717

11/08/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/09/1396جزئیات

مستغلات خ شهید بهشتی ش...

طبقه اول-زيربنا 85متر-نما -1-قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

29/07/1396جزئیات

مستغلات بجنورد کمربندی ...

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سن بنا 14سال

450ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات