مستغلات متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مستغلات بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 9-سن بنا 1

2
املاک ایمان05832231717

29/07/1398جزئیات

مستغلات بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

3
املاک ایمان05832231717

14/10/1398جزئیات

مستغلات بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 7

1
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات