مجتمع آپارتمانی متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شرقی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1ميليون

105ميليون
گریوانی09155844850

13/06/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-زيربنا 114متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

131ميليون
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-زيربنا 114متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

131ميليون
املاک ایمان05832231717

12/01/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ-سن بنا 8سال

330ميليون
املاک ایمان05832231717

20/11/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

680ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

زيربنا 114متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

11.4ميليون
املاک ایمان05832231717

02/10/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 11سال

30ميليون
رضایی09154302474

03/08/1395جزئیات