مجتمع آپارتمانی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-زيربنا 82مترجنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

107ميليون
شیرزاد09157723979

01/08/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه هفتم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسوفال- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 114تومان

11.4ميليون
املاک ایمان05832231717

03/05/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

-طبقه اول-زيربنا 81متر

320ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگدو نبش جنوبی-سن بنا 3سال

35ميليون
حسین09387354614

24/08/1395جزئیات