مجتمع آپارتمانی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

-طبقه اول-زيربنا 81متر

320ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات