مجتمع آپارتمانی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه ششم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

12م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/09/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

5م رهن 450ت اجاره
براتی09151876375

06/08/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

-زيربنا 95متر-نما -1

2م رهن 250ت اجاره
جاویدی09151830615

25/05/1395جزئیات