سوله کارگاهی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

سوله کارگاهی جاده قدیم...

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد شهر...

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

12/12/1396جزئیات