سوله کارگاهی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

سوله کارگاهی بجنورد جاد...

-طبقه همکف-زيربنا 350متر

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/03/1396جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد جاد...

-زيربنا 600متر

5م رهن 3.6م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1395جزئیات