زیرزمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زیرزمین بسیج

املاک مرتضوی09155843116

30/11/1397جزئیات

زیرزمین بجنورد طالقانی ...

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

زیرزمین بجنورد طالقانی ...

املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

زیرزمین بجنورد بسیج

5م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1397جزئیات

زیرزمین بجنورد نادرجنوب...

5م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1396جزئیات

زیرزمین بجنورد امیریه ش...

3م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/04/1396جزئیات

زیرزمین بجنورد امیریه ج...

5م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

08/03/1396جزئیات

زیرزمین بجنورد بسیج

3م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1396جزئیات

زیرزمین بجنورد امام خمی...

30م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1396جزئیات

زیرزمین بجنورد امیریه ج...

-طبقه زیرزمین

20م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/11/1395جزئیات

زیرزمین بجنورد فردوسی (...

5م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/05/1395جزئیات

زیرزمین بجنورد 17شهریور...

6م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1395جزئیات