زمین متراژ بين 140 تا 170 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد طالقانی غرب...

-زيربنا 495متر

املاک ایمان05832231717

29/07/1398جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه یک طبقه- 8خوابه -قیمت متر مربع 20ميليون

9ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 600متر

60ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کلته محمدعل...

-زيربنا 238متر

33ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد خیابان میدا...

-زيربنا 467متر

250ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد اسطرخی

زيربنا 3000متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

1.05ميليارد
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده اسفرای...

-زيربنا 1200متر

152ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده مشهد

-زيربنا 260متر

155ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد روستاهای اط...

-زيربنا 1600متر

05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 241متر

355ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده مشهد

-زيربنا 1700متر

05832233454

11/11/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

-زيربنا 342متر

1.78ميليارد
05832233454

11/11/1397جزئیات