زمین متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 190مترجنوبی

400ميليون
tabesh-09159774368-

14/11/1396جزئیات

زمین بجنورد پشت استادیو...

-زيربنا 176متر

350ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

-زيربنا 200متر

320ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات