زمین متراژ بين 120 تا 140 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد ?

-زيربنا 1دو نبش شمالی-قیمت متر مربع 1

7
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

زمین بجنورد ?

-زيربنا 1جنوبی

9
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

زمین بجنورد ?

-زيربنا 1

3
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد ?

-زيربنا 2

3
05832233454

13/11/1397جزئیات