زمین متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 145مترجنوبی

270ميليون
tabesh-09159774368-

12/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمین شهرک ع...

-زيربنا 150متر

33ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات