زمین متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد طالقانی شرق...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.15ميليارد
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

-زيربنا 105متر

400ميليون
tabesh-09159774368-

22/07/1398جزئیات

زمین بجنورد روستاهای اط...

-زيربنا 116متر

05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 120متر

200ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد بهشتی شمالی...

زيربنا 120مترشمالی-سن بنا 20سال

نجیبیان09121086676

12/07/1397جزئیات