زمین متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد روستاهای اط...

-زيربنا 116متر

05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 120متر

200ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد بهشتی شمالی...

زيربنا 120مترشمالی-سن بنا 20سال

نجیبیان09121086676

12/07/1397جزئیات