زمین متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

زمین بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

1
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

زمین بجنورد ?

-زيربنا 1

05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد ?

-زيربنا 1

2
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد ?

-زيربنا 1شمالی-سن بنا 2

نجیبیان09121086676

12/07/1397جزئیات