زمین متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد امام خمینی ...

زيربنا 90مترجنوبی-قیمت متر مربع 1.2ميليون

325ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1ميليون

380ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات