زمین مسکونی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین مسکونی بجنورد فردو...

مالی-قیمت متر مربع 7ميليون

2.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شهید بهشتی...

قیمت متر مربع 9ميليون

املاک مرتضوی09155843116

20/01/1398جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

مالی-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.76ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1398جزئیات

زمین مسکونی نادر شمالی...

املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

زمین مسکونی نادر شمالی...

شمالی

املاک مرتضوی09155843116

14/12/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد کلات...

70ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/12/1397جزئیات

زمین مسکونی آشخانه فلکه...

35ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/12/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد قیام...

شمالی

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

11/11/1397جزئیات

زمین مسکونی طالقانی غر...

قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/10/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شریع...

شمالی

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 6ميليون

1.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

شمالی

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد 17شه...

قیمت متر مربع 3.5تومان

423ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد سیدی...

مالی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

728ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

مالی-قیمت متر مربع 4ميليون

1.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد بسیج...

قیمت متر مربع 4ميليون

1.28ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1397جزئیات